Contributie

De contributie is € 30,00 per maand. De contributie wordt via een automatische incasso geïnd.
De contributie voor de jonge talenten die op zaterdagochtend trainen is, afhankelijk van het aantal talenten, tussen de € 60,- tot € 80,- voor de hele periode. Dit bedrag moet worden overgemaakt naar:

St Handbalschool Groningen,
rekeningnummer: NL81 INGB 0009498160,
o.v.v. contributie + naam van de talent.

Web page was designed with Mobirise