Samenwerking

Bij de HSGroningen, die officieel door de NHV erkend is als handbalschool, bestaat er de mogelijkheid om extra trainingen te volgen onder leiding van professionele trainers, naast de trainingen bij hun eigen vereniging. De trainingstijden vallen onder schooltijd en is in het schoolrooster opgenomen. In dit proces heeft de handbalschool een begeleidende en ondersteunende rol.
De HSG is verbonden aan de LOOT (Landelijk Overleg Onderwijs en Topsport) school, de Topsporttalentschool voor het voortgezet onderwijs (VMBO, HAVO en VWO). De school werkt vanuit de onderwijskundige daltonprincipes.
Een LOOT-school is een door NOC*NSF erkende school, die toestemming heeft van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen om voor jonge talentvolle sporters af te wijken van het normale rooster, zodat zij in staat zijn studie en topsport optimaal te combineren. Afhankelijk van het niveau mag een LOOT-school individuele sporters onderwijs op maat bieden en voor de absolute topsporter zo nodig zelfs het examen over twee leerjaren spreiden.
In Groningen is de LOOT school ondergebracht bij de TopsportTalentSchool (TTS) in Groningen. De TTS begeleidt al ruim 15 jaar jonge topsporters en sporttalenten met als doel studie en sport in het voortgezet onderwijs op het hoogst haalbare niveau te combineren. Je kunt er voortgezet onderwijs volgen met een aangepast programma, zodat de vele noodzakelijke trainingen de studieprestaties, een gezond levensritme en een evenwichtige sociale ontwikkeling niet in de weg hoeven te staan.
Voor informatie over de combinatie handbaltraining en studie kunt u contact opnemen met de sport coördinator van Topsporttalentschool Groningen:

dhr. C. Geerdina of dhr. S. Spijkerman 
Melisseweg 2
9731 BX Groningen
T (050) 3210515
sportcoördinatie.tts@o2g2.nl 
http://www.topsporttalentschoolgroningen.nlBuild a free site with Mobirise